همایش نگار

ساختار کنفرانس


رئیس کنفرانس

مهندس حسن قدمی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

رئیس شورای راهبردی و دبیر کنفرانس

مهندس محمدفرید لطیفی

معاون بازسازی و بازتوانی
سازمان مدیریت بحران کشور

دبیر شورای راهبردی

مهندس مرتضی حدیدیان

مدیر دفتر فنی و نظارت به استاندارد و مقاوم سازی سازمان مدیریت بحران کشور

دبیر
کمیته علمی کنفرانس

پروفسور غلامرضا قدرتی امیری

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

دبیر کمیته هماهنگی
و اجرایی کنفرانس

مهندس نیما جهدی

مدیرعامل شرکت کیمیا خرد پارس (مجری کنفرانس)

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )