همایش نگار

نمایندگان علمی کارگروه‌ها


کارگروه تخصصی بهداشت و درمان

دکتر علی اردلان

پژوهشکده سوانح طبیعی

مهندس سیدعباس جزایری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

دكتر محمد رضا فرزاد بهتاش

شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت

دکتر حسین کاظم

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )